Arena Internationella relationer, elevbok
Prova

Arena Internationella relationer, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Arena Internationella relationer, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor.

Här behandlas bland annat aktörer på den internationella arenan, olika statsvetenskapliga perspektiv samt svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Innehållet levandegörs med diagram, kartor, fotografier och en rad exempel. Läromedlet bjuder in till diskussioner och har gott om fördjupande frågeställningar och uppgifter.

Arena Internationella relationer, elevbok  i korthet:
• anpassad efter gymnasiekurserna Internationella relationer och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor
• diagram, kartor, foton och exempel levandegör innehållet

 • Artikelnr: 40682109
 • Sidor: 216
 • Upplaga: 1.4
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos: 14120124
  Lektör: Bo Petersson


  Detta är en alldeles ypperlig lärobok främst avsedd för kursen Internationella relationer i samhällskunskap på gymnasiet. Den är också tänkt att kunna användas som fördjupningsbok på Samhällskunskap 2 respektive 3.
  Bokens författare är själv gymnasielärare i samhällskunskap och har tidigare erfarenhet av att ge ut läromedel, vilket märks. Boken är helt enkelt utmärkt väl komponerad. Den är mycket pedagogiskt utformad med goda instuderingsfrågor och är rikligt försedd med bilder, kartor och klargörande faktarutor. Ämnesmässigt är författaren föredömligt insatt i teoretiska begrepp och akademiska debatter, vilka han på ett lättfattligt sätt lyckas vidareförmedla till läsarna. Här finns även två historiskt tillbakablickande kapitel, som ger en översiktlig bakgrund till de internationella relationernas framväxt och utveckling alltifrån medeltiden och framåt. Störst utrymme ägnas dock tiden efter kalla kriget. Boken är därtill påtagligt väl uppdaterad och får med dagsaktuella skeenden som t.ex. Ukrainakrisen. 

   

Arena - Samhällskunskap för gymnasieskolan

Arena samhällskunskap

Arena är en heltäckande läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien har en tydlig struktur och ett klassiskt upplägg. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien