SFI-boken WEBB! Kurs B och C, lärarwebb individlicens 12 mån

SFI-boken WEBB! Kurs B och C, lärarwebb individlicens 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

För större inköp av elevwebbar, vänligen kontakta Gleerups kundservice för prisuppgift.

SFI-boken bygger på autentiska intervjuer med verkliga människor. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel.

SFI-boken Kurs B och C Lärarwebb innehåller lärarhandledning, facit till ÖVA!, ljudinspelningar på texterna i SFI-boken LÄS! samt hörövningarna i ÖVA!. Här finns också en rapportfunktion så att man kan följa elevernas resultat på de digitala övningarna. Dessutom finns här allt som finns på elevwebben. Webben har samma struktur som boken och varje kapitel innehåller extra övningar på kapitlets tema.

Fredrik Harstad och Jenny Hostetter är båda SFI-lärare på ABF Vux sedan många år tillbaka.

Ni måste ange er e-postadress vid beställning av webben.

  • Artikelnr: 40680747
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2012
SFI-boken – läromedelsserie för sfi

Sfi-boken

SFI-boken är en läromedelsserie som täcker samtliga studievägar och kurser inom sfi. Innehållet bygger på autentiska intervjuer med barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel. För varje studieväg finns text- och övningsbok, webb, cd-boxar och digitalt läromedel.

Mer om serien