Ingång sfi kurs C och D, textbok, uppl 2
Prova

Ingång sfi kurs C och D, textbok, uppl 2

Av Josefin Kling,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Läromedel för sfi kurs C och kurs D

Ingång är en läromedelsserie för samtliga sfi-kurser. Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Serien är därför anpassad per kurs. Med hjälp av tre olika författarkonstellationer är varje del i serien utformad efter respektive målgrupp men hålls ändå samman av en övergripande och gemensam struktur. Du som lärare behöver inte anpassa materialet efter elevernas nivå, och samtidigt känner du och eleverna igen er i de olika delarna. Serien består av textböcker, övningsböcker, ljudfiler, lärarhandledningar och digitala läromedel.

Ingång sfi kurs C och D är ett läromedel som vänder sig till elever som studerar på studieväg 3, kurs C och D. Här är abstraktionsnivån ytterligare lite högre och läromedlet behandlar ämnen som mitt nya språk, fika, natur och miljö, böcker, symboler, minoriteter, kärlek, förebilder och livsfrågor. Variationen av texttyper är stor och det finns både specialskrivna texter och exempel på texter som eleverna kan stöta på i samhället och vardagslivet. Här finns också uppgifter kopplade till de olika texterna, som bidrar till ökad förståelse av texterna.

Ingång sfi kurs C och D i korthet: 
• anpassad både för nybörjare och fortsättare på kurs C och D
• högre abstraktionsnivå, behandlar bland annat ämnen som fika, symboler och livsfrågor
• stor variation av texttyper
• både specialskrivna texter och texter eleverna kan stöta på i sitt vardagsliv
• upplaga 2 innehåller ett startkapitel som heter Mitt nya språk

 • Artikelnr: 40697127
 • Sidor: 152
 • Upplaga: 2.2
 • Utgivningsår: 2017
 • Extramaterial
 • Recensioner

  [...] Ingång är en lärobok som är väl anpassad för målgruppens behov och kursernas kunskapskrav. Bokens grundläggande pedagogiska idé är att låta texter vara utgångspunkten för språkinlärningen, vilket är en god tanke för den aktuella elevgruppen. Texterna kompletteras dessutom av intressanta skriv- och diskussionsuppgifter. Till läroboken finns också en övningsbok, en lärarhandledning och en digital version med inlästa texter och kompletterande övningar. Författarna [...] har gjort ett engagerande texturval och inkluderat många texttyper som fördelats i nio kapitel med olika teman. Nytt i denna upplaga är startkapitlet Mitt nya språk. [...] Sammantaget är Ingång ett kvalitativt läromedel som kan användas för undervisning på Sfi och möjligen även i vissa grupper inom gymnasiets språkintroduktion. För en motiverad och studievan läsare kan materialet dessutom fungera som ett stöd vid självstudier.

  Publicerades i BTJ-häftet nr 9, 2018
  Lektör Karin Alvehus

Ingång – läromedelsserie för sfi

Ingång

Ingång är en serie basläromedel för sfi. Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket. I serien finns textböcker med tillhörande övningsböcker och lärarhandledning, i tre nivåer, samt ett heltäckande digitalt läromedel med material för samtliga kurser och studievägar.

Mer om serien