SFI-boken LÄS! Kurs A och B inkl CD
Prova

SFI-boken LÄS! Kurs A och B inkl CD

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

SFI-boken är en läromedelsserie som bygger på autentiska intervjuer med barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel att utgå ifrån samt många uppgifter inför det nationella provet. Serien finns i tre delar och varje del består av textbok, övningsbok, cd, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B innehåller åtta teman:
Hej
Jag flyttade till Sverige
Skola och arbete
Svenska språket och jag
Boende
Familj och vänner
Fritid och hälsa
I Sverige

Läromedlet vänder sig till elever som läser studieväg 1 och har kort studiebakgrund från hemlandet. Här finns intervjuer, livsberättelser, samtal och fotografier som inspirerar och stödjer språkinlärningen. De autentiska intervjuerna gör det enkelt att identifiera sig med personerna och att jämföra med egna erfarenheter. Texterna om Basma, Kenny och alla de andra krokar tag i läsaren och lockar till inlärning. Huvudtexterna är anpassade för att tjäna som mall för elevernas egen språkproduktion. De kan användas för hörförståelse, utantillinlärning, talträning och som underlag för grammatikgenomgångar och skrivuppgifter. Bokens många språkrutor och uppgifter har huvudtexterna och de korta intervjuerna som språngbräda. Progressionen sker både mellan och inom kapitels vilket gör att varje kapitel tillgodoser de skiftande behov av svårighetsgrad och tempo som finns i en sfi-grupp. Till varje bok medföljer en mp3-skiva med bokens alla texter inlästa.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B i korthet:
• vänder sig till elever som läser studieväg 1
• de autentiska intervjuerna gör det enkelt att identifiera sig med personerna
• texter som krokar tag i läsaren och lockar till inlärning
• huvudtexterna är anpassade för att tjäna som mall för elevernas egen språkproduktion
• progression mellan och inom kapitlen – tillgodoser skriftande behov och svårighetsgrad och tempo

 • Artikelnr: 40676313
 • Sidor: 96
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Läroboken SFI-boken. Läs! Kurs A och B av Fredrik Harstad och Jenny Hostetter är ett läromedel i svenska främst för kursen på studieväg 1. Innehållet är uppbyggt kring relevanta teman såsom migration, utbildning, språk, boende, familj, fritid och hälsa. Det ovanliga och intressanta med boken är att innehållet bygger på autentiska intervjuer och livsberättelser med både vanliga och ovanliga vuxna människor. Syftet med detta är att inlärarna ska bli berörda, kunna identifiera sig med personerna och att innehållet ska inbjuda till dialog och samtal. Språket ska bli till inlärarnas eget språk. Varje kapitel har hör- och lyssnarövningar samt språkliga övningar. Färgglada och fina fotografier bidrar till och kompletterar förståelsen. Läromedlets relevanta innehåll kan engagera och intressera många inlärare av svenska språket.

  Häftepos: 13102052
  Lektör: Catarina Economou

SFI-boken – läromedelsserie för sfi

SFI-boken

SFI-boken är en serie basläromedel som täcker samtliga studievägar och kurser inom sfi. Innehållet bygger på autentiska intervjuer och materialet har ett språkligt fokus. I serien finns textböcker med tillhörande övningsböcker, webbar och cd-boxar, i tre nivåer, samt ett heltäckande digitalt läromedel med material för samtliga kurser och studievägar.

Mer om serien