Metafor 1
Prova

Metafor 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Metafor är heltäckande läromedel i svenska för gymnasieskolan. I serien finns både tryckta och heltäckande digitala läromedel. 

Metafor 1 täcker kursen Svenska 1. I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår ifrån ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor 1  i korthet:
• läsning och text i fokus
• tydliga stödstrukturer som gynnar alla
• med mallar, guider, kamratrespons och självskattning
• täcker kursen Svenska 1, tydliggör vad som tränas och vad målet är

  • Artikelnr: 40695215
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    Jenny Edvardsson är gymnasielärare i svenska, driver en blogg och är handledare i Läslyftet. Det är tydligt att hon har erfarenhet av vad som fungerar i undervisningen. Metafor 1 är ett väl genomtänkt läromedel i svenska 1 för gymnasiet. Texter och läsning står i fokus här med mallar och arbetsmodeller som ger tydlig vägledning. [...] Läromedlet passar lärare och elever som arbetar med skönlitterära texter och som vill ha klara riktlinjer för hur de olika målen ska uppnås. [...] De många illustrationerna ger ett trevligt intryck och förmedlar innehållet i textmaterialet väl.

    BTJ-häfte nr 18, 2017, Katrine Hamori

Metafor - läromedel i svenska för gymnasieskolan

Metafor - med läsning i fokus

Metafor är en serie heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Mer om serien