Metafor 3
Prova

Metafor 3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Metafor är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasieskolan. I serien finns både tryckta och heltäckande digitala läromedel.

Metafor 3 täcker kursen Svenska 3. I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår från ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor 3 i korthet:
* läsning och text i fokus
* tydliga stödstrukturer som gynnar alla
* med mallar, guider, kamratrespons och självskattning
* tydlig guide i olika steg till att själv skriva en vetenskaplig text
* täcker kursen Svenska 3, tydliggör vad som tränas och vad målet är

  • Artikelnr: 51104836
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Metafor - läromedel i svenska för gymnasieskolan

Metafor - med läsning i fokus

Metafor är en serie heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Mer om serien