Patos, Svenska 1, digital, elevlic, 6 mån
Prova

Patos, Svenska 1, digital, elevlic, 6 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. 

Patos, svenska 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen svenska 1. Varje moment i svenskkursen är indelad i ett antal kortare genomgångar, och till varje genomgång finns det många praktiska övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Det gör också att läromedlet är perfekt att ta fram i klassrummet, eller att låta eleverna arbeta med i hemmet.

Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning. Det är konkret, elevnära och humoristiskt.

Patos, svenska 1
 i korthet:
- Fokuserade teoriavsnitt med mängder av tillhörande övningar
- Återkommande och varierad träning
- Bra för självstudier och för praktiskt klassrumsarbete

Lärarstöd
Patos innehåller ett lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du förslag på arbetssätt och planeringar.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51105697
Patos - svenska för gymnasieskolan

Patos

Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med gedigna teoriavsnitt och mängder av övningar. I serien finns såväl trycka som digitala läromedel, så att du kan välja det som passar dig och dina elever bäst.

Mer om serien