Patos, Svenska 1
Prova

Patos, Svenska 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. 

Patos, Svenska 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Varje moment i svenskkursen är indelad i ett antal kortare genomgångar, och till varje genomgång finns det många praktiska övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Det gör också att läromedlet är perfekt att ta fram i klassrummet, eller att låta eleverna arbeta med i hemmet.

Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning. Materialet är konkret, elevnära och humoristiskt. Patos är kärnan i kursen.

Patos, Svenska 1 i korthet:
• fokuserade teoriavsnitt med mängder av tillhörande övningar
• återkommande och varierad träning
• bra för självstudier och för praktiskt klassrumsarbete

 • Artikelnr: 51101064
 • Sidor: 352
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 24, 2020 
  Lektör Catarina Economou

  [...] Innehållet täcker in det centrala innehållet för kursen och är indelat i sex olika moment eller kapitel med rubrikerna Tala, Skriva, Läsa, Språkriktighet, Språkbruk och Källkritik. Varje moment har en motiverande inledning med ett personligt tilltal som kan motivera elever. Dessutom finns samtalsfrågor som ytterligare kan fånga elevernas intresse inför området som behandlas. Teoretiska avsnitt finns med i varje kapitel och mellan dessa avsnitt finns många olika typer av övningar där elever kan öva på och befästa sina kunskaper. Dessa övningar är anpassade efter målgruppen och kan med stor sannolikhet engagera eleverna. Fotografier och bilder kompletterar texterna och layouten tydliggör läromedlets goda struktur. [...] Läromedlet kan utöver att användas aktivt i undervisningen också vara en handbok med välskrivna och innehållsrika teoretiska avsnitt.

  Helhetsbetyg: 4/5
   

Patos - svenska för gymnasieskolan

Patos

Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med gedigna teoriavsnitt och mängder av övningar. I serien finns såväl trycka som digitala läromedel, så att du kan välja det som passar dig och dina elever bäst.

Mer om serien