Språket och berättelsen 1, 2:a uppl
Prova

Språket och berättelsen 1, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 1 är ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 1 som består av två tydliga delar. Den första delen utgår från klassiska teman med skönlitterära texter och varierande uppgifter som tränar läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet samt bjuder in till vidare diskussioner kring temat. Temadelen är en utmärkt ingång till svenskkursens innehåll, och till elevernas läslust. Den andra delen går igenom kursens språkliga innehåll. Här finns till exempel skrivträning, muntlig framställning, grammatik och språksociologi. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål. 

I denna andra upplaga har läromedlet utökats med ett avsnitt om källkritik och upphovsrätt. Vilket svarar mot den revidering som gjorts av ämnesplanen för Svenska 1 vilken trädde i kraft den 1 juli 2017. 

Språket och berättelsen 1 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 1
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

 • Artikelnr: 40697110
 • Sidor: 328
 • Upplaga: 2.3
 • Utgivningsår: 2017

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
 • Recensioner

  [...] Den första delen är en temadel med åtta skönlitterära texter från olika delar av världen och från olika tider. Både teman och texter är väl valda och kan utmana och intressera elever. Övningar som tillhör varje kapitel ger eleven möjlighet att närläsa, tolka och diskutera innehållet, liksom att utveckla och ge insikter i språket i relation till texten. Den andra delen ger insikter i retorik, språkliga strukturer och grammatik samt kunskap om olika texttyper. Relevanta övningar ingår. Läromedlet är välstrukturerat och innehållsligt genomarbetat med ämnesplanens riktlinjer i fokus. [...]

  Publicerades i BTJ-häftet nr 3, 2018
  Lektör Catarina Economou

Språket och berättelsen - Svenska för gymnasieskolan

Språket och berättelsen 

Läromedel i svenska för de högskoleförberedande programmen som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3.

Mer om serien