Språket och berättelsen 3
Prova

Språket och berättelsen 3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 3 innehåller fyra avsnitt:
Den vetenskapliga texten
Retorik och talekonst
Att tolka och analysera
Svenska språkets historia

Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 3. Här behandlas kursens olika moment, och särskilt fokus ligger på litterär analys samt vetenskapligt skrivande. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk och biografisk läsning. Dessa tekniker tillämpas i tydliga exempelanalyser, och tränas sedan med hjälp av noveller, dikter och många konkreta övningar. Den vetenskapliga texttypen får rejält utrymme och boken går igenom hypotes, frågeställning och slutsats, liksom disposition och källhantering. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål.   

Språket och berättelsen 3 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 3
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

  • Artikelnr: 40695239
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2017

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
  • Recensioner

    Språket och berättelsen är ett läromedelspaket i svenska på gymnasiets högskoleförberedande program. I del tre avhandlas den vetenskapliga texten, retorik och talekonst, att tolka och analysera och svenska språkets historia – centrala moment enligt läroplanen. Läromedlet har en enkel och ren layout som gör det lätt att ta till sig. Det är lagom med diskussions- och instuderingsfrågor. Boken kan användas från pärm till pärm eller i den ordning den pedagogiska uppläggningen yrkar. [...] Text- och bildmaterial ser ut att vara väl valt och balanserat. Litterära termer och begrepp förklaras. Register samt bild- och textförteckning finns. Krångligare än så här behöver det inte vara. [...]

     BTJ-häftet nr 19, 2017, Jonas Herrlin

Språket och berättelsen - Svenska för gymnasieskolan

Språket och berättelsen 

Läromedel i svenska för de högskoleförberedande programmen som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3.

Mer om serien