Anatomi och fysiologi 2, digital, elevlicens, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Anatomi och fysiologi 2 täcker in kursen Anatomi och fysiologi 2. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och digitalt läromedel. 

I Anatomi och fysiologi 2, elevläromedel fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Anatomi och fysiologi 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 

Eleverna får lära sig om frågeställningar som: 

  • Hur är människokroppen uppbyggd? 

  • Hur fungerar människokroppen? 

  • Hur fungerar kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans? 

  • Hur går människans fortplantning till? 

  • På vilket sätt utvecklas människan från det nyfödda barnet till den äldre människan? 

  • Hur görs enklare läkemedelsberäkningar samt relevansbedömningar av resultatet? 

  • Vilka lagar finns det som gäller för läkemedelsanvändning? 

  • Hur fungerar kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus? 

  • Vilken fördjupad terminologi finns det inom vård och omsorg? 

 

Anatomi och fysiologi 2 är: 

• tillgänglig med ett enkelt språk 

• ett modernt och aktuellt läromedel 

• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande  

Maria Bengtsson och Ulla Lundström är sjuksköterskor och vård- och omsorgslärare. De har bred tvärvetenskaplig kompetens inom medicin, omvårdnad, hälsa, palliativ vård, etik och psykologi.  De har långvarig erfarenhet av att undervisa på såväl gymnasial som universitetsnivå. 

  • Artikelnr: 51107745
Om serien
Anatomi och fysiologi – för för vård- och omsorgsutbildning

Anatomi och fysiologi 1 och 2

Anatomi och fysiologi är läromedel för kurserna Anatomi och fysiologi 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. Serien finns i tre delar: Anatomi och fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2 samt Anatomi och fysiologi 1+2. För varje del finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.