Räddningsmedicin, digital, elevlicens, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Räddningsmedicin täcker in kursen Räddningsmedicin som är en fördjupningskurs inom vård och omsorg. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och digitalt läromedel. 

I Räddningsmedicin elevbok, fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Räddningsmedicin vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 

Eleverna får lära sig om frågeställningar som: 

  • Hur fungerar vård och omsorg samt medicinska åtgärder vid akuta skador och sjukdomar? 

  • Hur ges första hjälpen och hur bemöts fysiska och psykiska reaktioner vid skador? 

  • Vilka etiska frågeställningar och prioritering av vård och omsorg finns? 

  • Hur fungerar teknisk utrustning och dokumentation? 

  • Hur samverkar räddningstjänsten och andra organisationer? 

  • Hur sker kommunikation och bemötande av människor i svåra situationer? 

  • Vilka lagar och bestämmelser finns? 

  • Vilka risker finns det för transporter av farligt gods? 

Räddningsmedicin är: 

• tillgänglig med ett enkelt språk 

• ett modernt och aktuellt läromedel 

• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande  

Sara Eweson är legitimerad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och yrkeslärare inom vård och omsorg. Hon har varit verksam inom både ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och kliniskt träningscenter.

Andreas Malm är legitimerad specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och anlitad föreläsare. Han har tidigare varit yrkesverksam inom kirurgisk akutsjukvård.
 

  • Artikelnr: 51107707