Specialpedagogik 1, digital, elevlic, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Specialpedagogik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Specialpedagogik 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här behandlas frågor som: Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och bemötande? Hur kan man med specialpedagogiska insatser skapa förutsättningar för lärande och utveckling?

Interaktivt och multimodalt
Pedagogiska funktioner som talsyntes och bildspel av läromedlets alla bilder finns här. Texter varvas med bilder, länkar till filmer och fördjupningar.

Tester och övningar
Här finns anteckningsmöjligheter och sökfunktion.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt undervisningstips och utökad funktionalitet.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Specialpedagogik 1 täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 40686695