Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vård- och omsorgsarbete 2 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Vård- och omsorgsarbete 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
På vilket sätt har omvårdnadsteorier påverkat hur vården ser ut idag?
Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och hur ger man vård och omsorg vid dessa sjukdomar?
Vilka lagar och regler styr vård och omsorg? 
Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
Hur arbetar man med rehabilitering och habilitering?
Hur fungerar vård i livets slutskede?

Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok i korthet:
• tillgängligt med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 40695413
  • Sidor: 304
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2018
Om serien
Vård- och omsorgsarbete – för vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Vård och omsorgsarbete 1 och 2 är tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Författaren Anna-Lena Stenlund, specialistsjuksköterska inom intensivvård samt vård- och omsorgslärare, ger i boken en tydlig koppling till kursens centrala innehåll. [...] Varje kapitel inleds med en fallbeskrivning och genomgående kombineras teoretiska kunskaper med praktiska vårdmoment. På ett mycket lättfattligt och pedagogiskt sätt förmedlas viktig kunskap, som kommer att vara till stor nytta för studerande inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram samt vuxenutbildning. Boken är rikt illustrerad och har en trevlig disposition.

Publicerades i BTJ-häftet nr 19, 2018
Lektör Margareta Fridstjerna