NO-tips och idéer i skolan

NO-tips och idéer i skolan

Av Lisbeth Brogren, Sune Jonasson
Bok
Privatkund? Läs mer här
Grundtanken i ett naturvetenskapligt arbetssätt betonar vikten av att kunna observera, göra förutsägelser och formulera hypoteser. Bokens välstruturerade och lättillgängliga form ger dig möjlighet att inspirera dina elever i deras arbete med naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser med glädje och nyfikenhet. Experimenten och laborationerna i boken utmanar eleverna, stimulerar tankeprocssen och ger enkla och lättförståelig förklaringar på händelser i vardagen.
  • Artikelnr: 40673190
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2011