Kriminologi, lärarwebb, individlicens 12 mån

Kriminologi, lärarwebb, individlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Kriminologi är ett läromedel framtaget till elever som läser kriminologi på gymnasieskolan eller läser ämnet på annan grundläggande utbildning.  Läromedlet består av tryckt elevbok och lärarwebb. 

Kriminologi, lärarwebb är ett stöd för dig i undervisningen. I lärarwebben vägleds du med olika lösningsförslag till bokens diskussionsuppgifter, får tips på olika undervisningsidéer och förslag på olika provfrågor. Det finns även powerpoint-bilder, som går att redigera.

Kriminologi i korthet:
• ger förståelse för vad ämnet innebär
• tar upp olika teorier om varför brott begås
• problematiserar kring vad samhället gör för att undvika att brott begå
• ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer.
  • Artikelnr: 40695802