Universitet och högskola

Här hittar du Gleerups kurslitteratur för universitet och högskola. Vi har ett brett utbud av titlar för utbildning på universitet och högskola inom lärarutbildning, pedagogik, humaniora, juridik, matematik, metod, skrivhandböcker, vetenskapsteori, psykologi och beteendevetenskap, rektor och skolledare, samhällsvetenskap, socialt arbete samt vård och omvårdnad. Titta runt bland spännande nyheter och bläddra i digitala smakprov.

SO-undervisning på mellanstadiet

Här fokuseras på SO-undervisning i skolans mellanår och två förhållningssätt lyfts särskilt fram: SO-undervisning som normativ företeelse och SO-undervisning som frågeorienterad, förmåge- och processriktad företeelse.194 kr
exkl moms
st