Läromedel för nyanlända elever årskurs 1-3

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på läromedel som passar bra för nyanlända elever eller för elever med ett annat modersmål än svenska som går på lågstadiet.

Språkkraft - svenska för nyanlända

Språkkraft riktar sig till elever i årskurs 1-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande.

Lära svenska

Lära svenska riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker.

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk för årskurs 1–6. Enkelt språk och tydlig progression för att alla elever kan lyckas. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Ordvalen

Kunskapsutvecklande arbetsmaterial som ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Språkundervisningen integreras med ämnesundervisningen i Ordvalen SO, NO och teknik.

Briljant svenska 1-3 

Basmaterial för åk 1–3 med interkulturellt perspektiv, tar upp centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på.

Mattegruvan 1-3

Basmaterial med trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Återkommande övningar för att stärka och befästa en god grundläggande taluppfattning, matteordlista som tar upp och förklarar matematiska begrepp.

1-3 Nyanlända