Programmering för årskurs 1-3

Programmering har införts som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik. Här hittar du läromedel för lågstadiet som innehåller programmering. 

Programmering för årskurs 1-3

Hitta koden F-3

Hitta koden kopplar samman programmering och matematik för grundskolan. Eleverna utmanas i att skriva kod för att lösa problem. I årskurs F-3 får eleverna vägleda och styra roboten Muz. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon med visuellt språk för att kunna lösa olika uppdrag.

Provläs Hitta koden F-3

Mondo matematik F-3

I Mondo matematik för F-3 får eleverna bygga upp kunskaper om programmering genom ett medvetet arbete med mönster, regler och instruktioner. I elevwebben finns övningar där eleverna får öva mer på att skapa och följa instruktioner och lära känna koordinatsystemet för att förflytta roboten Mimo. 

Provläs programmering i Mondo matematik 3a

Prima matematik F-3

I Prima matematik F-3 får eleverna upptäcka regler för mönster och skapa och loopa instruktioner. De får också lära känna koordinatsystemet och följa instruktioner för att förflytta roboten Primus. I elevwebben får de utvecklas i att skriva textkommandon för att lösa olika uppdrag.

Provläs programmering i Prima matematik 2b 

Matematikportalen F-9

I Matematikportalen finns aktiviteter där eleverna får använda kodning som ett redskap till problemlösning. De får prova att koda, testa, rätta fel  och upprepa processen tills problemet är löst.  Begrepp och processer av programmering introduceras genom aktiviteter som fokuserar på att konkretisera kodning och öka elevernas förståelse.

Prova Matematikportalen gratis 

OM PROGRAMMERING PÅ 1 MINUT

Kom igång med programmering – några snabba tips!

Mikael Tylmad som är IKT-pedagog och undervisar i programmering ger konkreta tips på hur du kan tänka för att enkelt få in programmering i din undervisning.

PEDAGOGISK INSPIRATION

Programmering i skolan – hur gör jag?

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering ger tips på hur du kommer igång med programmering i din undervisning.

DIGITAL KOMPETENS I STYRDOKUMENT

Skolverket informerar

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.