Säkra språket – svenska för 1–6

Säkra språket – tematisk svenska

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för årskurs 1–6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterad för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogen med olika genrer.