Läromedel i svenska för årskurs 1-3

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för lågstadiet. Läromedel som stödjer dig i arbetet med att utveckla elevernas förmågor i språket för att tänka, kommunicera och lära! 

Dags för ett nytt äventyr!Nyhet

Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

Prima svenska

Basserie i svenska med lekfulla texter och uppgifter som uppmuntrar alla barn att uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. I planeringsverktyget kan du bygga din egen planering och där finns också uppgifter, filmer, länkar och stöd för bedömning.

Forma språketNyhet

Omtyckt serie med allt-i-ett-böcker indelade i läsa, skriva och samtala. Lärarwebbar med kreativa övningar ger ännu mer språkträning. Nya Forma Språket har ett utökat innehåll med fokus på läsning och läsförståelse.

Hitta svaretNyhet

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att arbeta med olika texttyper och tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna blir mer utvecklade.   

Briljant svenska

Basmaterial i svenska där eleverna får många tillfällen att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka i kända miljöer och situationer för att utveckla sitt språk.

Arktibus ögon Nyhet

Fantasifullt läs- och arbetsmaterial för årskurs 1. Grunden är den gemensamma högläsningen i fantasins förtrollade värld. Eleverna arbetar med uppgifter i lässtrategier, läsning och läsförståelse. 

Fånga förmågan

Fånga förmågan Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet av kunskapskraven i Lgr 11.

Lea och LoveNyhet

Svenska för årskurs 1-4 med fokus på läs- och skrivutveckling i ett meningsfullt sammanhang. Böckerna inleds med en längre berättelse, där dina elever får lära känna Lea och Love, och får därefter arbeta med olika typer av övningar kopplade till berättelsen.

Säkra språket

Arbetsböcker för årskurs 1–6 med tematiskt innehåll knutet till vardagsmiljöer.  Eleverna får träna på att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven i svenska. 

1-3 Svenska