Läromedel i NO-ämnen och teknik för årskurs 4-6 | Gleerups

Läromedel i NO-ämnen och teknik för årskurs 4-6

Gleerups erbjuder både digitala och tryckta läromedel i biologi, fysik, kemi och teknik för mellanstadiet. Alla digitala läromedel kan du prova gratis i 30 dagar. 
Gleerups biologi 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups biologi 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups biologi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups fysik 4-6, digital, elevlic 12 mån

Gleerups fysik 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups fysik 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

Gleerups kemi 4-6, digital, elevlic 12 mån

Gleerups kemi 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups kemi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Gleerups teknik 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups teknik 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups teknik 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik 4-6 Teknik

Utkik teknik 4-6 Nyhet

I Utkik teknik 4-6 varvas faktatext med diskutera-frågor, fundera på-uppgifter eller undersök!-uppgifter, som ger möjlighet att reflektera, diskutera samband, dra slutsatser och träna på de olika förmågorna. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik 4-6 Biologi

Utkik biologi 4-6

Utkik biologi omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik 4-6 Fysik och kemi

Utkik fysik och kemi 4-6

Utkik fysik och kemi omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

4-6 NO och teknik