Läromedel i NO-ämnen och teknik för åk 4–6 

 

Gleerups erbjuder både digitala och tryckta läromedel i biologi, fysik, kemi och teknik för mellanstadiet  som inför höstterminen anpassas till Lgr22.

Gleerups biologi 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups biologi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups fysik 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups fysik 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.

Gleerups kemi 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups kemi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Gleerups teknik 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups teknik 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik teknik 4-6

I Utkik teknik 4-6 varvas faktatext med diskutera-frågor, fundera på-uppgifter eller undersök!-uppgifter, som ger möjlighet att reflektera, diskutera samband, dra slutsatser och träna på de olika förmågorna. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik biologi 4-6

Utkik biologi omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik fysik och kemi 4-6 

Utkik fysik och kemi omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

4-6 NO och teknik