Läromedel i NO-ämnen och teknik för åk 4–6 

 

Här hittar du både tryckta och digitala läromedel i biologi, fysik, kemi och teknik för mellanstadiet som följer kursplanen Lgr22.

Utkik fysik och kemi 4-6 Nyhet

Utkik 4-6 fysik / kemi, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22. Alla texter har bearbetats grundligt. Texten är lättillgänglig och intresseväckande. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, få fler perspektiv och ett djupare förståelse.

Utkik biologi 4-6Nyhet

Utkik 4-6 biologi, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22. Alla texter har bearbetats grundligt. Texten är lättillgänglig och intresseväckande. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, få fler perspektiv och ett djupare förståelse.

Utkik teknik 4-6

I Utkik teknik 4-6 varvas faktatext med diskutera-frågor, fundera på-uppgifter eller undersök!-uppgifter, som ger möjlighet att reflektera, diskutera samband, dra slutsatser och träna på de olika förmågorna. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Gleerups fysik 4-6 digitalt läromedel

Gleerups fysik 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån det centrala innehållet i kursplanen. Faktatext varvas med interaktiva uppgifter. Processer och samband visas på ett tydligt sätt. Eleverna ges många möjligheter att träna på de förmågor som finns i läroplanen. Ett rikt bildmaterial, filmer och animeringar som ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

Gleerups kemi 4-6 digitalt läromedel

Gleerups kemi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat utifrån det centrala innehållet i kursplanen. Faktatext varvas med interaktiva uppgifter. Processer och samband visas på ett tydligt sätt. Eleverna ges många möjligheter att träna på de förmågor som finns i läroplanen. Ett rikt bildmaterial, filmer och animeringar som ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

Gleerups biologi 4-6 digitalt läromedel

Gleerups biologi 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån det centrala innehållet i kursplanen. Faktatext varvas med interaktiva uppgifter. Processer och samband visas på ett tydligt sätt. Eleverna ges många möjligheter att träna på de förmågor som finns i läroplanen. Ett rikt bildmaterial, filmer och animeringar som ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

Gleerups teknik 4-6 digitalt läromedel

Gleerups teknik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån det centrala innehållet i kursplanen. Faktatext varvas med interaktiva uppgifter. Processer och samband visas på ett tydligt sätt. Eleverna ges många möjligheter att träna på de förmågor som finns i läroplanen. Ett rikt bildmaterial, filmer och animeringar som ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

NO