Läromedel för nyanlända elever årskurs 4–6 

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på läromedel som följer kursplanen och passar bra för nyanlända elever eller för elever med ett annat modersmål än svenska.

Språkkraft 

För elever i årskurs 4-6 som nyligen kommit till Sverige. Stöttar och utvecklar elevernas vardagsspråk, bygger på genrepedagogik och cirkelmodellen.

Entré 

För elever i åk 4–6 som nyligen kommit till Sverige. Bygger upp ett första ordförråd som hör till skolans ämnen och övar de förmågor som finns i kursplanerna.

Lära svenska

Lära svenska riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker.

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk för årskurs 1-6. Kan även användas i årskurs 7-9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Ordvalen

Kunskapsutvecklande arbetsmaterial som ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Språkundervisningen integreras med ämnesundervisningen i Ordvalen SO, NO och teknik.

Mattegruvan 4-6

Basmaterial med trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Återkommande övningar för att stärka och befästa en god grundläggande taluppfattning, matteordlista som tar upp och förklarar matematiska begrepp.