Programmering för årskurs 4-6

Regeringen har beslutat om stärkt digital kompetens i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner vilket innebär att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik. Här hittar du läromedel för mellanstadiet som innehåller programmering.

Programmering åk 4-6

Hitta koden 4-6

Hitta koden kopplar samman programmering och matematik för grundskolan. Eleverna utmanas i att skriva kod för att lösa problem. I årskurs 4-6 får eleverna vägleda och styra roboten Muz. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon med visuellt språk för att kunna lösa olika uppdrag.

Provläs Hitta koden 4-6

Prima formula 4-6

I Prima formula webb finns uppgifter som kopplar samman matematik och programmering. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon och kod i en visuell miljö för att kunna lösa olika uppdrag och styra roboten Muz. I boken för årskurs 6 finns aktiviteter inom programmering som övar på att förstå och skriva kod och uppgifter som handlar om loopar, grindar och buggar. 

Provläs programmering i Prima formula 4-6

Matematikportalen F-9

I Matematikportalen finns aktiviteter där eleverna får använda kodning som ett redskap till problemlösning. De får prova att koda, testa, rätta fel  och upprepa processen tills problemet är löst.  Begrepp och processer av programmering introduceras genom aktiviteter som fokuserar på att konkretisera kodning och öka elevernas förståelse. 

Prova Matematikportalen gratis

Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel

I Gleerups matematik 4-6 finns uppgifter som kopplar samman matematik och programmering. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon och kod i en visuell miljö för att kunna lösa olika uppdrag och styra roboten Muz. 

Prova Gleerups matematik 4-6 gratis

Mattegruvan 4-6

I Koppar- Silver- och Guldspiran webb finns uppgifter som kopplar samman matematik och programmering. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon och kod i en visuell miljö för att kunna lösa olika uppdrag och styra roboten Muz. 

Utkik teknik 4-6

I Utkik teknik  får eleverna kunskaper om vad som menas med programmering och vad man kan ha för nytta av att kunna programmera. Här diskuteras begrepp som maskinkod, programspråk, robotar, hård- och mjukvara. Diskusskonsuppgifter och repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse.  I elevwebben finns självrättande övningar och genomgångsfilmer.

Provläs programmering i Utkik teknik 4-6

OM PROGRAMMERING PÅ 1 MINUT

Kom igång med programmering – några snabba tips!

Mikael Tylmad som är IKT-pedagog och undervisar i programmering ger konkreta tips på hur du kan tänka för att enkelt få in programmering i din undervisning.

PEDAGOGISK INSPIRATION

Programmering i skolan – hur gör jag?

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering ger tips på hur du kommer igång med programmering i din undervisning.

DIGITAL KOMPETENS I STYRDOKUMENT

Skolverket informerar

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.