Läromedel i geografi för 7–9 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i geografi och kartor för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!

Gleerups geografi 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups geografi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och utifrån elevernas förförståelse. Korta frågor efter varje avsnitt hjälper eleverna att kontrollera att de förstått innehållet. Fördjupning- och metoduppgifterna har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål som kursplanerna lyfter.

Inpelad webbträff om Gleerups digitala läromedel i SO för 7–9

Läromedelsutvecklare Ulf Wagner och Inger Blomqvist ger tips och inspiration till hur du kan använda Gleerups digitala läromedel i din SO-undervisning. Du får också tjuvkika på nyheter inför kommande läsår!

Nya Utkik GeografiNyhet

Nya upplagan av Utkik Geografi har anpassats till innehållet i de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och utifrån elevernas förförståelse. Korta frågor efter varje avsnitt hjälper eleverna att kontrollera att de förstått innehållet. Fördjupning- och metoduppgifterna har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål som kursplanerna lyfter.

Gleerups skolatlas

Innehåller topografiska, politiska och tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och hela världen.

7-9 Geografi och kartor