Programmering för grundskola och gymnasieskola

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtningen. Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för både grundskolan och gymnasiet. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering i klassrummet!

 

Programmering ingår i de flesta av Gleerups större läromedelsserier i matematik och teknik för grundskolans årskurs 1-9. Du hittar dem längre ner på sidan!

Här hittar du läromedel från Gleerups som ger dig allt du behöver för att arbeta med programmering i klassrummet

OM PROGRAMMERING PÅ 1 MINUT

Kom igång med programmering – några snabba tips!

Mikael Tylmad, IKT-pedagog och lärare i programmering på högstadiet och gymnasiet ger konkreta tips på hur du enkelt får in programmering i din undervisning

PEDAGOGISK INSPIRATION

Programmering på schemat – hur gör jag?

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering ger tips på hur du kommer igång med programmering i din undervisning

DIGITAL KOMPETENS I STYRDOKUMENT

Skolverket informerar

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Hitta koden för F-3

Mondo matematik för F-3

Prima matematik för F-3

Matematik-
portalen för F-9

Mattegruvan  för F-3

Hitta koden för 4-6