Programmering i skolan!

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtningen. Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för både grundskolan och gymnasiet. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering i klassrummet!

Programmering i skolan

Programmering ingår i de flesta av Gleerups större läromedelsserier i
matematik och teknik för grundskolans årskurs 1-9. Du hittar dem längre ner på sidan!

OM PROGRAMMERING PÅ 1 MINUT

Kom igång med programmering – några snabba tips!

Mikael Tylmad,  IKT-pedagog och lärare i programmering på högstadiet och gymnasiet ger konkreta tips på hur du enkelt får in programmering i din undervisning

PEDAGOGISK INSPIRATION

Programmering på schemat – hur gör jag?

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering ger tips på hur du kommer igång med programmering i din undervisning

DIGITAL KOMPETENS I STYRDOKUMENT

Skolverket informerar

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Hitta koden för F-3

Mondo matematik för F-3

Prima matematik för F-3

Matematik-portalen för F-9

Mattegruvan  för F-3

Hitta koden för 4-6

Prima formula för 4-6

Matematik-
portalen för F-9

Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel

Mattegruvan för 4-6

Utkik teknik för 4-6

Gleerups teknik 4-6 digitalt läromedel

Hitta koden för  7-9

Programmering för högstadiet

Mondo matematik för
7-9

Gleerps matematik 7-9 digitalt läromedel

Matematik-
portalen för F-9

Prima formula för 7-9

Titano teknik för 7-9

Gleerups teknik 7-9 digitalt läromedel

Programmering 1 C#

Programmering 1 C++

Programmering 1 Java

Programmering 2 C#

Programmering 1 JavaScript

Exponent 1c

Exponent 1c digitalt läromedel

Exponent 2c

Exponent 2c digitalt läromedel

Föreläsning om programmering med Mikael Tylmad

Hur kan man integrera programmering i matematikundervisningen? Hur stödjer matematiken programmering och tvärtom?

Mikael Tylmad ger konkret tips på hur du som högstadielärare kan arbeta med programmering för att lösa matematiska problem och hur matematiken kan användas för att programmera enklare spel. (38 min)

Programmering, det vill säga kod, finns överallt som ett osynligt lager under samhället. Att få en hum om programmering är en förutsättning för att kunna förstå hur världen fungerar!

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering