Jalla – raka vägen! – för nyanlända elever åk 7–9

Jalla – raka vägen! – svenska som andraspråk för högstadiet

Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet.