Engelska F-6 | Gleerups

Engelska

Här hittar du ett brett utbud av trycka och digitala läromedel i engelska för F-6.
Happy Textbook Year 4

Happy F-6

Basmaterial i engelska med tydlig, målinriktad arbetsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Elevwebb för ytterligare individualisering och variation. Lärarmaterialet underlättar individanpassning med nivåindelade diagnoser, kommunikationsövningar och bedömningsmall.

Easy English 1

Easy English 1-6

Grundläggande material för att repetera baskunskaperna i engelska. Tydliga instruktioner och övningar som är lätta att arbeta med.

F-6 Engelska