Engelska F-6 | Gleerups

Läromedel i engelska för F–6

Här hittar du ett brett utbud av trycka läroböcker och digitala läromedel i engelska för F–6.
Gleerups engelska 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups engelska 4–6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups engelska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy.

Happy Textbook Year 4

Happy F–6

Basmaterial i engelska med tydlig, målinriktad arbetsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Elevwebb för ytterligare individualisering och variation. Lärarmaterialet underlättar individanpassning med nivåindelade diagnoser, kommunikationsövningar och bedömningsmall.

Easy English 1

Easy English 1-6

Grundläggande material för att repetera baskunskaperna i engelska. Tydliga instruktioner och övningar som är lätta att arbeta med.

F-6 Engelska