Förskoleklass F-6 | Gleerups

Läromedel för förskoleklass

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska, matematik, engelska och NO för förskoleklass.
Mondo Matematik F Elevbok

Mondo matematik F Nyhet

I Mondo matematik för förskoleklass finns ett rikt utbud av aktiviteter, utomhusmatematik och lärorika genomgångar. Mondo matematik F hjälper dig att hitta varje barns nivå och lyfter matematikkunskaperna i hela klassen.

Prima Svenska F Basbok

Prima svenska F Nyhet

Prima svenska för förskoleklass är uppbyggt kring en spännande och rolig saga om Amos och hans familj. Barnen får upptäcka skriftspråket och får en grund till olika matematiska begrepp. Materialet består av en basbok, en högläsningbok och en lärarwebb.

Svenskbiten Start

Svenskbiten Start Nyhet

Svenskbiten Start passar extra bra om man i förskoleklassen har flera elever med ett annat modersmål än svenska. Innehållet är knutet till de nya kursplanerna för förskoleklassen och varje kapitel inleds med mål för kapitlet och avslutas med en enkel diagnossida.

Trulle: Trulles arbetsbok 2:a uppl

Trulle F-1

Träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt med älskade Trulle! Tydliga övningar som utvecklar språket och en lekfull inramning.

Prima Matematik Förskoleklass

Prima matematik F

Prima matematik Förskoleklass innehåller enkla, roliga och omväxlande övningar som ger eleverna en stadig matematisk grund att stå på.

Mästerkatten Förskoleklass

Mästerkatten F

Genom klassiska sagor får barnen i förskoleklassen på ett lekfullt sätt bekanta sig och arbeta med matematiska begrepp.

Lyckotal Förskoleklass Grundbok

Lyckotal F

Lekfull matematik som betonar kommunikation och matematik i vardagen.