Matematik F-6 | Gleerups

Läromedel i matematik F–6

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för årskurs F–6. Våra främsta serier visas överst och under dem alla våra läromedel i matematik för låg- och mellanstadiet. Prova våra digitala läromedel gratis i 30 dagar.
Gleerups matematik 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups matematik 4–6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima formula.

Mondo Matematik 1A Elevbok

Mondo matematik F–6 Nyhet

Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens möjligheter oavsett kunskapsnivå. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för övningar och aktiviteter på egen hand.

Matematikportalen 1-9 Digitalt läromedel,elevlicens 12 mån

Matematikportalen Nyhet

Succén från Danmark - nu i Sverige! Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs 1-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Prima Matematik 1A Grundbok 2:a uppl

Prima matematik F-3

Omtyckt basläromedel med tydlig progression och uppgifter av olika karaktär som ger eleverna förutsättningar att utveckla olika matematiska förmågor. Lärarmaterial med extra övningsuppgifter, metodiska tips och förslag på repetitionsövningar.

Prima Formula 4 Elevbok 2:a upplaga

Prima Formula 4-6

Basläromedel som utvecklar förmågorna och får eleverna att upptäcka mönster och välja logiska strategier. Elevböcker med praktiska övningar och aktiviteter inför varje nytt begrepp. Lärarmaterial med reflektionsförslag och stöd för utvärdering och bedömning.

Lyckotal 1A Grundbok

Lyckotal F-3

Basmaterial i matematik som ursprungligen kommer från Finland. Fokus på problemlösning, individuell uppföljning och att prata matematik.

Mattegruvan 1-3 Koppargruvan Grundbok

Mattegruvan 1-6

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

Mästerkatten 1A Grundbok

Mästerkatten F-3

Basmaterial i matematik med inspirerande sagor med begreppsträning och problemlösning, målsidor, laborationer med mattesamtal och självutvärderingar.