Mondo matematik | Gleerups
MOndo matematik - FÖR F-6

Fokus på förmågorna!

Mondo matematik blandar färdighetsträning, problemlösning och praktiskt arbete med diskussioner och reflektioner. Programmering ingår i grundkursen. Arbeta med de förmågor som kursplanen lyfter fram och ge alla elever möjlighet att utvecklas i matematik.
Arbeta med förmågorna i Mondo matematik för F-6

Mondo matematik passar dig som:

  • Vill kunna möta varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition.
  • Vill kunna variera undervisningen genom inspirerande aktiviter, minilektioner, filmer och genomgångar.
  • Vill kombinera praktisk matematik med diskussioner och resonemang som lyfter matematikkunskaperna i hela gruppen.
  • Vill ha ett modernt lärarmaterial med bedömningsstöd och verktyg för att kartlägga och hjälpa elever med svårigheter i matematik.
Mondo matematik 3A elevbok

Mondo matematik 3A

utkommer till höstterminen 2017.

 

Mondo Matematik 4A Elevbok

Mondo matematik 5A utkommer i oktober 2017.

Mondo matematik 6A utkommer till hösterminen 2018.

Prova en webb!

I Mondo elev- och lärarwebb hittar du interaktiv färdighetsträning, didaktiska filmer, extrauppgifter, lärarhandledning, prov och bedömningsstöd.

I Mondo har jag tagit med erfarenheter från Matematiklyftet. 
Åsa Brorsson, matematikutvecklare, handledare i matematiklyftet och förstelärare, med mångårig erfarenheter av undervisning i matematik, är huvudförfattare till Mondo matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.
Bästa matematiktipsen
Åsa Brorsson, hudvudförfattare till Mondo matematik F-6, ger sina bästa matematiktips för din undervisning!

Mondo matematik finns även för årskurs 7-9