Mondo matematik för F-6 | Gleerups
MOndo matematik FÖR F-6

Fokus på förmågorna!

Mondo matematik blandar färdighetsträning, problemlösning och praktiskt arbete med diskussioner och reflektioner. Programmering ingår i grundkursen. Arbeta med de förmågor som kursplanen lyfter fram och ge alla elever möjlighet att utvecklas i matematik.
Arbeta med förmågorna i Mondo matematik för F-6

Mondo matematik för årskurs F-6:

  • Möter varje elev på rätt nivå med färdighetsträning och arbete med de matematiska förmågorna, enskilt eller i grupp
  • Stora möjligheter att variera undervisningen genom aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
  • Programmering ingår som en del av grundkursen
  • Lärarmaterial med bedömningsstöd, didaktisk karta och ett smörgåsbord av aktiviteter och extramaterial
Mondo matematik 3A elevbok

Mondo matematik 3A

utkommer till höstterminen 2017.

 

Mondo matematik 6A utkommer till hösterminen 2018.

Prova en webb!

I Mondo elev- och lärarwebb hittar du interaktiv färdighetsträning, didaktiska filmer, extrauppgifter, lärarhandledning, prov och bedömningsstöd.

Tanken med Mondo är att placera matematiken i ett naturligt sammanhang. Genom att väva samman det centrala innehållet och de förmågor som kursplanen lyfter så ska alla elever få möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper.
Åsa Brorsson, författare till Mondo matematik F-6, förstelärare och handledare i matematiklyftet
Bästa matematiktipsen
Åsa Brorsson, hudvudförfattare till Mondo matematik F-6, ger sina bästa matematiktips för din undervisning!

Mondo Matematik