Prima matematik för F-3 | Gleerups
Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Prima matematik – läromedelsserie i matematik för F-3

Prima matematik för F-3:

  • Eleverna får utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling
  • Möjlighet att variera undervisningen genom laborationer och olika aktiviteter i lärarhandledningen
  • Lätt att individanpassa med repetition, utmaning, extra träning, spel mm
  • Målrelaterat läromedel med tydlig förankring i Lgr11

Prova Prima matematik grundböcker

Varje kapitel i Prima grundböcker börjar med målbeskrivning och samtalsbild. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning och får dokumentera och argumentera för sin lösning. I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnos, repetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prova Prima matematik webbar

I Prima matematik webb finns interaktiva övningar, färdighetsträning, didaktiska filmer och en verktygslåda i matematik med inbyggda rit- och skrivverktyg. I lärarmaterialet hittar du handledning, prov och bedömningsstöd.

För dig som vill arbeta helt digitalt

I Prima matematik digitalt läromedel hittar du mängder av smarta funktioner. Uppgifterna är självrättande interaktiva övningar där du enkelt kan följa elevernas resultat. I didaktiska filmer visar författaren hur matematiken kan göras konkret. I lärarversionen hittar du metodiska tips och didaktiska genomgångar. 

De elever som arbetar lite långsammare hinner göra sina uppgifter medan de som behöver mer utmaningar får det. Det jag gillar allra mest är att layouten är ren och att man gör en sak i taget och inte blandar många olika moment. 
Teresa Leijonhufvud, Munkmoraskolan i Gustavsberg
Pedagogisk inspiration
Läs om hur Tobias Israelsson på Prolympiaskolan i Jönköping jobbar med Prima matematik.
Pedagogisk inpiration
Teresa Leijonhufvud driver den populära bloggen Mitt lilla klassrum på nätet och använder Prima matematik i sin undervisning.
Åsa Brorsson är författare till Prima matematik

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.

Prima Matematik