Nyanlända, Sva för F-6 | Gleerups

Läromedel för nyanlända och i Sva för F–6

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på läromedel för årskurs F–6 som kan vara till hjälp i ert arbete tillsammans i klassrummet.

Aktuellt om undervisning för nyanlända

Viktigt att börja undervisa skolspråk för nyanlända elever    
Läs intervju med Tiia Ojala, författare till nya läromedlet Språkkraft, lärare och föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända.


Digitala läromedel stort stöd för nyanlända elever

På Korsavadskolan i Simrishamn går många nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska. Digitala läromedel har visat sig vara ett stort stöd i undervisningen. Översättningsfunktion, talsyntes, frågor efter kapitlen och filmer är några funktioner som flitigt används i arbetet. Vi besökte en lektion och fick träffa elever och lärare.

Språkkraft - svenska för nyanlända

Språkkraft–svenska för nyanlända Nyhet

För elever i åk 1–3 och 4–6 som nyligen kommit till Sverige. Stöttar och utvecklar elevernas vardagsspråk, bygger på genrepedagogik och cirkelmodellen.

Entré Elevbok A

Entré - svenska för nyanlända Nyhet

För elever i åk 4–6 som nyligen kommit till Sverige. Bygger upp ett första ordförråd som hör till skolans ämnen och övar de förmågor som finns i kursplanerna.

Lära svenska läsa paket 1

Lära svenska Nyhet

Lära svenska riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker

Svenskbiten A1 Arbetsbok

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk för årskurs 1–6. Kan även användas i årskurs 7–9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Ordvalen

Ordvalen

Kunskapsutvecklande arbetsmaterial som ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Språkundervisningen integreras med ämnesundervisningen i Ordvalen SO, NO och teknik.

Briljant Svenska Alfabetsbok

Briljant svenska

Basmaterial för åk 1–3 med interkulturellt perspektiv, tar upp centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på.

Mattegruvan 4-6 Kopparspiran Grundbok A

Mattegruvan 1–6

Basmaterial med trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Återkommande övningar för att stärka och befästa en god grundläggande taluppfattning, matteordlista som tar upp och förklarar matematiska begrepp.

Mattegruvan Grundbok 2:a uppl

Mattegruvan 4–7

För elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig det svenska språket, förberedelseklasser årskurs 4–7 och senare delen av grundläggande vuxenutbildning. Genomgång av matematik och språkliga begrepp, jämförelser mellan matematiska begrepp och skrivsätt i Sverige och i andra kulturer.