Barn- och fritidsprogrammet

Gleerups erbjuder ett gediget utbud av läromedel för barn- och fritidsprogrammet. Här hittar du läromedel för de programgemensamma kurserna, olika inriktningar och fördjupningskurser. Se urval nedan, klicka dig vidare via menyn eller sök på kursnamn för hitta läromedel som är aktuella för just dig och dina elever.

Hälsopedagogik – ny upplagaNyhet

Hälsopedagogik tar upp allt från faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. I denna andra upplag hittar du nya övningsuppgifter och fördjupningar, aktuell forskning och ny form.

Människors miljöer – ny upplagaNyhet

Här behandlas det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle, ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor. I denna andra upplaga hittar du uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Lärande och utveckling – ny upplagaNyhet

I detta läromedel får dina elever läsa om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Här behandlas ämnen som motorisk, intellektuell, social och emotionell utveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande.

Pedagogiskt ledarskap – ny upplaga Nyhet

Här beskrivs allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. I denna andra upplaga finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Kommunikation – ny upplaga Nyhet

Här behandlas allt från psykologiska, sociala och kulturella aspekter av kommunikation, till det digitala samhällets utveckling och samtalsteknik. I denna andra upplaga hittar du uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Träningslära 1+2Nyhet

Här behandlas näringsfysiologi, kosthållning, etik för idrottsledare, fysiska tester, rehabiliteringsträning och mycket mer. Detta är ett alldeles nyskrivet och omfattande läromedel som riktar sig till de elever som läser Träningslära 1 och 2.

AktivitetsledarskapNyhet

Här presenteras teorier och metoder för hur man genomför en aktivitet. Läromedlet behandlar ledarskap och hur olika verksamheters organisation påverkar aktiviteter. Kursen innehåller en omfattande praktisk del, läromedlet uppmuntrat därför eleverna till att fundera kring, reflektera över, genomföra och analysera sina aktiviteter.

Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid