Läromedel i beteendevetenskap för gymnasium

Kurserna under den beteendevetenskapliga inriktningen ska ge eleverna kunskaper om allt från kommunikation, ledarskap och metodik till förståelse för utveckling och socialisation. Gleerups läromedel inom dessa ämnen täcker behovet mer än väl.

Gymnasium och Vuxenutbildning Beteendevetenskap