Läromedel i beteendevetenskap för gymnasium

Kurserna under den beteendevetenskapliga inriktningen ska ge eleverna kunskaper om allt från kommunikation, ledarskap och metodik till förståelse för utveckling och socialisation. Gleerups läromedel inom dessa ämnen täcker behovet mer än väl.

Tankar, känslor och beteendenNyhet

Tankar, känslor och beteenden är ett alldeles nytt läromedel som riktar sig till elever som läser Psykologi 1 på något av de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns en tematisk uppbyggnad, tydlig koppling till det centrala innehållet, studietips och ett unikt avsnitt kring bedömning. Läromedlet finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Läromedel i sociologi

Ett läromedel för kursen Sociologi som vänder sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Eleverna presenteras för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. Läromedlet finns i form av tryckt elevbok och digitalt läromedel, du väljer det som passar dig och din klass.

Ledarskap och organisation

Ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar, ett medryckande och intresseväckande läromedel om ett ytterst aktuellt ämne. Eleverna aktiveras och bjuds in till självreflektion. Detta är ett flexibelt läromedel som ger dig möjlighet att välja om du vill arbeta med traditionella elevböcker eller heltäckande digitala läromedel.

Psykologins vägar

Här presenteras psykologins olika inriktningar, flera av de viktigaste psykologiska arbetsområdena och en mängd teman. Boken tar upp specifika problemställningar såsom stress, kriser, könsroller och inlärning. Psykologins vägar finns i form av tryckt bok och digitalt läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst.

Lärobok i kommunikation

En lärobok för elever som läser kursen Kommunikation på något av de studieförberedande programmen. Här presenteras kommunikationsteorier men också handfasta och konkreta råd i hur man blir en bättre kommunikatör. Läromedel finns i både tryck och digital form, välj det som passar bäst i ditt klassrum.

Gymnasium och Vuxenutbildning Beteendevetenskap