Läromedel i beteendevetenskap för gymnasium

Kurserna under den beteendevetenskapliga inriktningen ska ge eleverna kunskaper om allt från kommunikation, ledarskap och metodik till förståelse för utveckling och socialisation. Gleerups läromedel inom dessa ämnen täcker behovet mer än väl.

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation är ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Detta är ett medryckande och intresseväckande läromedel om ett ytterst aktuellt ämne. Eleverna aktiveras och bjuds in till självreflektion. Nytt i denna andra upplaga är bland annat ett helt nytt avsnitt med case, förnyade texter och diskussioner kring aktuella företeelser.

Tankar, känslor och beteenden

Tankar, känslor och beteenden är en läromedelsserie för kurserna Psykologi 1 samt 2a och 2b. Här finns en tematisk uppbyggnad, tydliga kopplingar till det centrala innehållet, studietips och unika avsnitt kring bedömning. Läromedlet finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst. 

Läromedel i sociologi

Läromedel i sociologi presenterar eleverna för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. Läromedlet finns i både tryckt och digitala form, välj det som passar dig och dina elever allra bäst. 

Gymnasium och Vuxenutbildning Beteendevetenskap