Beteendevetenskap gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

Beteendevetenskap

Kurserna för beteendevetenskaplig inriktning ska ge eleverna kunskaper om allt från kommunikation, ledarskap och metodik till förståelse för utveckling och socialisation. Våra fyra läromedel inom dessa ämnen täcker behovet mer än väl.
Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation, som är en tvärvetenskaplig kurs med samma namn, är en medryckande och intresseväckande bok om ett ytterst aktuellt ämne.

Lärobok i sociologi

Lärobok i sociologi

Vänder sig till elever som läser 100p sociologi på studieförberedande gymnasieprogram. En introduktion till ämnet skriven direkt för gymnasiet. Läsaren presenteras för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller.

Lärobok i kommunikation

Lärobok i kommunikation

För 100p kursen i Kommunikation, tänkt för studieförberedande program. Författaren presenterar kommunikationsteorier men också handfasta och konkreta råd i hur man blir en bättre kommunikatör.

Psykologins vägar

Psykologins vägar

Här presenteras psykologins olika inriktningar, flera av de viktigaste psykologiska arbetsområdena samt en mängd teman. Boken tar upp specifika problemställningar såsom stress, kriser, könsroller, inlärning med mera.