Ekonomi och marknadsföring gymnasium | Gleerups

Ekonomi och marknadsföring

Här hittar du tryckta och digitala läromedel inom ekonomi och marknadsföring. Vi har ett brett utbud av läromedel för kurser i bland annat marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation, internationell ekonomi och datorkunskap.
Balans Företagsekonomi 2 Fakta

Balans Nyhet

Ordet Balans ger associationer till balans i räkenskaperna men också till balans i livet och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. I läromedlet Balans Företagsekonomi 1, som är en grundläggande kurs, lär sig eleven att starta och driva företag.

Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Faktabok

Take off

Take off är en allt-i-ett-bok som följer företagarprocessens fyra steg. Boken kombinerar kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Här får eleverna en grundläggande förståelse för ämnet företagsekonomi.

Marknadsföring Fakta- och övningsbok

Marknadsföring

Med läromedlet Marknadsföring får eleverna en bred inblick i dagens marknadsföring och i ämnets klassiska grunder. De får lära sig marknadsföring genom att följa ett modernt företag.

Entreprenörskap Fakta och Övningar

Entreprenörskap

Följ ett projekt från början till slut! Eleverna får lära sig vad projekt är, hur man hittar idéer och skapar konkreta mål , de får planera, genomföra och slutligen utvärdera projektet.

Gymnasium och Vuxenutbildning Ekonomi och marknadsföring