Läromedel i ekonomi och marknadsföring för gymnasium och vuxenutbildning 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel inom ekonomi och marknadsföring. Gleerups har ett brett utbud av läromedel för kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation samt internationell ekonomi.

Balans Företagsekonomi

Ordet Balans ger associationer till balans i räkenskaperna men också till balans i livet och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. I den unika läromedelsserien Balans hittar du allt som du och dina elever behöver för kurserna Företagsekonomi 1 och 2.

Ledarskap och organisation

Ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Eleverna aktiveras och bjuds in till självreflektion. Nytt i denna andra upplaga är bland annat ett helt nytt kapitelavsnitt med case, förnyade texter och diskussioner kring aktuella företeelser.

Gymnasium och vuxenutbildning Ekonomi och marknadsföring