Balans för Företagsekonomi 1 och 2 | Gleerups
Balans – Företagsekonomi 1 och 2

Balans i företagsekonomi

Balans är en inspirerande och aktuell läromedelsserie för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2 som behandlar allt från entreprenörskap och hållbar utveckling till bokföring och marknadsföring. Här finns en tydlig koppling till det centrala innehållet och för varje kurs finns tryckt faktabok med tillhörande övningsbok samt digitalt läromedel.

Balans Företagsekonomi 1 och 2: 

  • Är från grunden utvecklat utifrån kursplanerna i Företagsekonomi 1 och 2
  • Har en struktur som följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna i kursplanerna
  • Tydliggör elevernas kunskapsresa
  • Hjälper den enskilde eleven att se vad denne behöver göra/kunna för att nå kursens olika kunskapsnivåer
  • Ger dig möjlighet att välja om du vill arbeta  med tryckta eller digitala läromedel

Prova Balans Företagsekonomi 1 och 2

Balans är uppdelat i åtta block, som i sin tur består av ett antal avsnitt med tydlig koppling till det centrala innehållet i kursplanerna. Övningarna är grupperade i tre olika spår - grönt, blått och svart. Eleverna börjar med de grundläggande gröna övningar och går därefter vidare till de blå. Vill någon sedan arbeta med mer omfattande övningar, väljer denne dessutom en eller flera av de svarta övningarna. 

Balans Företagsekonomi 2 Övningar

Utkommer i oktober 2017. Smakprov kommer inom kort.

Balans företagsekonomi 1 och 2 finns som digitalt läromedel

För dig som vill arbeta helt digitalt! 

Balans digitala läromedel kombinerar fakta och övningar i en och samma produkt. Eleverna får tillgång till självrättande uppgifter och konteringsövningar, och kan enkelt följa sina resultat. Du som lärare får tillgång till ett snyggt och redigerbart presentationsmaterial. Här finns förslag på blockprov och kommentarer till övningarna. Du kan också komplettera läromedlen med eget material och dela detta med dina elever.