Läromedel i ekonomi och marknadsföring för gymnasium 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel inom ekonomi och marknadsföring. Gleerups har ett brett utbud av läromedel för kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation och internationell ekonomi.

Balans Företagsekonomi 1 och 2Nyhet

Ordet Balans ger associationer till balans i räkenskaperna men också till balans i livet och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. I den unika läromedelsserien Balans hittar du allt som du och dina elever behöver för kurserna Företagsekonomi 1 och 2.

Marknadsföring

Med läromedlet Marknadsföring får eleverna en bred inblick i dagens marknadsföring och i ämnets grunder. Läromedlet finns i tryckt och digital form, du väljer det som passar just dig och dina elever bäst.

Entreprenörskap

Låt dina elever följa ett projekt från början till slut! De får lära sig vad projekt är, hur man hittar idéer och skapar konkreta mål för att sedan planera, genomföra och slutligen utvärdera projektet.

Ledarskap och organisation

Ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar, ett medryckande och intresseväckande läromedel om ett ytterst aktuellt ämne. Eleverna aktiveras och bjuds in till självreflektion. Detta är ett flexibelt läromedel som ger dig möjlighet att välja om du vill arbeta med traditionella elevböcker eller heltäckande digitala läromedel.

Internationell ekonomi

Internationell ekonomi är ett läromedel för kursen Internationell ekonomi som väcker intresse för ämnet genom att visa sammanhangen mellan individ, nation, företag och organisationers handlande på världsmarknaden. Här kopplas ekonomiska teorier till historiska fakta och nutida händelser.

Arena Internationell ekonomi

Arena Internationell ekonomi riktar sig till elever som läser kursen Internationell ekonomi på något av de studieförberedande programmen. Här finns texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor, och en mängd faktarutor med exempel och modeller som ger konkretion.

Gymnasium och Vuxenutbildning Ekonomi och marknadsföring