Digitala läromedel i ekonomi och marknadsföring

Här hittar du digitala läromedel inom ekonomi och marknadsföring. Här finns ett brett utbud av läromedel för kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation samt internationell ekonomi.