Basläromedel filosofi gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups