Fordons- och transportprogrammet år 1

Här hittar du läromedel för fordons- och transportprogrammets första år. Här finns läromedel för de båda programgemensamma kurserna Fordons- och transportbranschen samt Fordonsteknik.

Navet

Navet Fordonsteknik och Navet Branschkunskap är två digitala läromedel för fordons- och transportprogrammets första år.