Fordons- och transportprogrammet år 2-3

Här hittar du läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år.  Gleerups erbjuder läromedel för inriktningarna Personbilsteknik och Transportteknik.

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020. I serien finns tryckta fakta- och övningsböcker samt ett digitalt läromedel. Materialet täcker hela 12 kurser.