Fordons- och transportprogrammet år 2-3

Här hittar du läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år.  Gleerups erbjuder läromedel för inriktningarna Personbilsteknik och Transportteknik.

Inriktning personbilNyhet

Höstterminen 2020 infördes nya kurser för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. De nya kurserna gäller för de elever, på inriktning personbil, som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020. För att möta detta upplägg kommer ett alldeles nytt digitalt läromedel med material som täcker 12 av kurserna som läses under år 2 och 3. För dig som hellre jobbar med tryckta läromedel har vi tagit fram en lösning för det.