Fordons- och transportprogrammet år 2-3

Här hittar du läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år.  Gleerups erbjuder läromedel för inriktningarna Personbilsteknik och Transportteknik.

Inriktning personbil

PbT Inriktning personbil är ett digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Här finns material för hela 12 kurser inom inriktningen. Här hittar du faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester. I lärarversionen hittar du dessutom kursprov.