Grundläggande vuxenutbildning

Här hittar du en rad läromedel för den grundläggande vuxenutbildningen. Välj bland läromedel i bland annat samhällskunskap, svenska som andraspråk, engelska och matematik – framtagna utifrån de aktuella kursplanerna.

Se samhället!Nyhet

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap årskurs 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen.

Nå målen, svenska som andraspråk Nyhet

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer den ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Nå målen är ett läromedel som förbereder för vidare studier och ett aktivt samhällsliv.

New LevelsNyhet

Ny basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska.

Stepping Stone

Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.

CordaNovaNyhet

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de nya delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik

Kommunicera meraNyhet

Kommunicera mera är ett bildbaserat material som tränar de kommunikativa förmågorna via vardagliga teman såsom familj, arbete, skola, hälsa, fritid, kärlek, vänskap och känslor. Materialet vänder sig främst till de som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D.

Gymnasium och Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning