Introduktionsprogram

Målsättningen med gymnasieskolans introduktionsprogram är att möjliggöra för obehöriga elever att komma in på ett nationellt program eller att leda till ett arbete. Här hittar du läromedel som hjälper dig och dina elever att nå dit.

SprintNyhet

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Serien är framtagen specifikt för elever som går på språkintroduktion. Texter, läsförståelse och diskussion står i fokus. Här finns en tydlig struktur och stora möjligheter till nivåanpassning.

New LevelsNyhet

New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska.

Se Samhället!Nyhet

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap åk 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen. Kopplat till den tryckta boken finns en digital lärarwebb med ytterligare övningar och uppgifter.

Stepping Stone

Stepping Stone är ett basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. De senaste upplagorna är anpassade efter de fyra nationella delkurserna på den grundläggande vuxenutbildningen. Till läroböckerna finns kompletterande elev- och lärarwebbar, samt lärarhandledningar.

CordaNovaNyhet

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de nya delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik.

Insteg Fordonsteknik

Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion.

Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller är en novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Det är korta berättelser av lite varierande svårighetsgrad med händelser hämtade ur elevernas vardag, som förhoppningsvis ska leda till diskussioner och eftertanke.

LäsglädjeNyhet

Läsglädje är en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagliga händelser där läsaren kan känna igen sig. I böckerna finns även ordlistor, dialoger och tips till dig som lärare.

Gymnasium och vuxenutbildning Introduktionsprogram