Läromedel i matematik för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för gymnasium och vuxenutbildning.

ExponentNyhet

Ett mångfacetterat matematikläromedel för gymnasieskolans alla kurser. Variationen är stor med både tryckta och digitala komponenter. Exponent har en tydlig koppling till ämnesplanens syfte och centrala innehåll och visar vid varje uppgift vilka förmågor som tränas.

CordaNovaNyhet

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik.

Gymnasium och Vuxenutbildning Matematik