Ingång - Sfi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Ingång – läromedelsserie i sfi

Ingång är en läromedelsserie anpassad efter de olika kurserna och studievägarna inom sfi. Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket. För varje studieväg finns textbok med tillhörande övningsbok och lärarhandledning samt digitalt läromedel.

Ingång för sfi kurs A, B, C och D

 • Lär ut svenska med närhet till texter och stödjande bilder, tanken med materialet är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning
 • Med övningsböcker som innehåller fördjupningar av de språkmoment som behandlats i textböckerna
 • Innehåller varierande texttyper, du som lärare behöver inte lägga tid på att leta
 • Lärarhandledningar med tips och råd om hur du kan arbeta med materialet och språkinlärning
 • Lärarmaterial med kopieringsunderlag, extramaterial och övningar
 • Ljudfiler till texter samt hörövningar utan extra kostnad

Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Ingång-serien har därför tre olika författarkonstellationer, en per studieväg. På så vis har de olika delarna anpassats efter respektive målgrupp samtidigt som de hålls samman av en övergripande och gemensam struktur. 

    

För dig som vill arbeta helt digitalt

Ingång digitalt läromedel är ett heltäckande läromedel för alla kurser inom sfi. Här finns allt - texter, övningar och ljud, samlat i en produkt per studieväg. 

Elevversionerna innehåller:

 • Texter med olika teman
 • Självrättande övningar som ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna
 • Utskrivbart arbetsmaterial, att använda när eleverna till exempel behöver träna på handskrift
 • All text finns inläst

Lärarversionerna innehåller dessutom:

 • Lärarhandledning med konkreta tips på lektionsplanering 
 • Kopieringsunderlag
 • Funktion som gör det möjligt att följa elevernas arbete 
 • Möjlighet att skicka kommentarer och anvisningar till eleverna 
 • Möjlighet att lägga till eget material och dela detta med eleverna