SFI-boken – läromedelsserie för sfi

Sfi-boken

SFI-boken är en läromedelsserie som täcker samtliga studievägar och kurser inom sfi. Innehållet bygger på autentiska intervjuer med barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel. För varje studieväg finns text- och övningsbok, webb, cd-boxar och digitalt läromedel.

Sfi-boken för sfi studieväg 1, 2 och 3

 • Texter som krokar tag i läsaren och lockar till inlärning
 • Huvudtexterna kan fungera som en mall åt elevernas egen språkproduktion
 • Samtliga texter finns inlästa
 • Progression mellan och inom de olika avsnitten vilket tillgodoser skiftande behov, svårighetsgrad och tempo
 • Vardagsanknutna och varierande övningar 
 • Uppgifter som låter eleverna arbeta självständigt och som ger bra träning inför de nationella proven
 • Gediget lärarmaterial som ger förslag på lektionsplanering och konkreta tips på hur man kan arbeta med läromedlet

Läroböcker + kompletterande webbar

Textböckerna i serien heter Läs!, övningsböckerna heter Öva! och cd-boxarna kallas för Lyssna! För studieväg 1 finns utöver dessa även en övningsbok kallad Skriv! Här får eleverna möjlighet att träna skrivandet från bokstav och ord till enkla meningar och korta betydelsebärande texter. Elevwebbarna är ett komplement till böckerna och innehåller ljudinspelningar, interaktiva övningar och grammatikfilmer. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarhandledning, facit och hörövningar. 

För dig som vill arbeta helt digitalt!

Sfi-boken digitala läromedel är heltäckande läromedel för respektive studieväg. 

Elevversionerna innehåller:

 • Text, ljud och övningsmaterial samlat i ett och samma läromedel 
 • Självrättande läs-, skriv- och bilduppgifter
 • Stöd för smart studieteknik 

Lärarversionerna innehåller dessutom:

 • Tips och idéer på hur du kan arbeta med materialet
 • Möjlighet att lägga till eget material och dela detta med dina elever  
 • Funktion för att följa upp dina elevers resultat
 • Stora möjligheter till individualisering