Basläromedel för sfi studieväg 1

I Gleerups sortiment för sfi finns två serier basläromedel: Ingång och Sfi-boken. Båda serier erbjuder såväl tryckta som digitala läromedel för alla studievägar och kurser. 

Ingång

Ingång ger precis som namnet signalerar eleverna en bra väg in i det svenska språket.

Sfi-boken

Sfi-boken bygger på autentiska intervjuer och innehåller material med ett språkligt fokus. 

Gymnasium- och vuxenutbildning Sfi Studieväg 1 Basläromedel